Rudolph Research Analytical AutoFill

Rudolph Research Analytical AutoFill

Näytteen käsittely

Rudolph Research Analytical AutoFill-optio on saatavilla tiheysmittareihin ja polarimetreihin. AutoFill minimoi näytteen manuaalisen käsittelyn, koska näytteen voi kaataa suoraan astiasta laitteen näytetilaan, josta laite hoitaa näytteen viennin U-putkeen tai polarimetrin kyvettiin automaattisesti. Myös laitteen pesu mittauksen jälkeen hoituu samalla tavalla.

AutoFill on erinomainen ratkaisu, kun halutaan näytteensyöttöön automatiikkaa mutta näytteiden määrä ei kuitenkaan riitä autosamplerin hankintaan.

Valmistaja: Rudolph Research Analytical

Tutustu Analytical AutoFill näytteenkäsittelijään valmistajan sivuilla