Asiantuntijalla on asiaa

Vartalon asennon epäsymmetrian korjaaminen vartalotukien avulla

12.10.2022

Kirjoitus on käännös Spexin blogissa ilmestyneestä kouluttaja, toimintaterapeutti Bridget Churhillin kirjoittamasta artikkelista.

Tässä blogiartikkelissa kerrotaan tarkemmin, miksi käytämme vartalon sivutukia, miten ne voidaan konfiguroida kliinisesti tarkoituksenmukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi, ja luodaan yleiskatsaus valikoimaan Spexin vartalotukia, joiden avulla voidaan korjata asennon epäsymmetriaa.

Miksi vartalon lateraalitukia tarvitaan?

Vaikka olemme tukeneet ja vakauttaneet istuma-asennossa olevaa lantiota oikein, vartalo saattaa tarvita lisätukea painovoiman vaikutusten kestämiseksi, istumisen aiheuttaman väsymyksen ja ponnistelun vähentämiseksi sekä käsien käytön ja pään ja niskan liikkumisen vapauden kannalta optimaalisen asennon säilyttämiseksi. Asentoepäsymmetria vaatii vahvistettua tukea ja vakautta – tämä koskee myös vartaloa. Selkäranka ja lihaksisto pitävät vartalon pystyssä lantion yläpuolella painovoimaa vastaan. Selkäranka siirtää kuormituksen pään ja vartalon alueelta lantioon ja mahdollistaa liikkeet sagittaalitasossa (fleksio ja ekstensio), frontaali/koronaalitasossa (abduktio ja adduktio) ja horisonaalitasossa (rotaatio). Selkärangan linjaus voi muuttua neurologisten sairauksien ja/tai traumojen vuoksi.

Kuvan lähde: Wikipedia

Yksi yleinen selkärangan linjaukseen vaikuttava sairaus on skolioosi, jota voi esiintyä missä iässä tahansa ja joka voi johtua synnynnäisestä, neurologisesta tai idiopaattisesta (tuntemattomasta) syystä. Skolioosia sairastavalla henkilöllä voi olla epätasaiset hartiat, epätasaiset lapaluut, epätasainen lantio (toinen puoli on alempana kuin toinen) ja selkärangan kiertyneisyyttä tai sivuttaissuuntaista taivutusta. Syntyvät sivusuuntaiset kaaret – jotka voivat olla joko C- tai S-muotoisia – johtavat muutoksiin lihastoiminnassa ja ortopedisessa linjauksessa. Asennosta tulee tehottomampi ja vaivalloisempi. Kun ajatellaan liiketasoja, saatetaan nähdä:

Frontaalitasossa:

 • Vartalon lateraalinen fleksio (sivutaivutus)

Horisontaalitasossa

 • Nikamien tai lantion kiertyminen/kääntyminen.

Sagittaalitasossa:

 • Hyper-/hypokyfoosi (voimakas tai litistynyt rintarangan kaari).
 • Hyper-/hypolordoosi (voimakas tai litistynyt lordoottinen selkärangan kaarevuus).
 • Litteä selkä (selkärangan kaaret puuttuvat tai ovat merkittävästi vähentyneet).

Jos tällaista epäsymmetriaa esiintyy, se voi muuttaa selän kosketuspintaa pyörätuolin selkänojaan. Tämä puolestaan vaikuttaa painon jakautumiseen ja vakauteen, minkä vuoksi vartalon sivutukia voidaan tarvita istuma-asennon lisätueksi.


Kuva 1 Skolioosi vaikuttaa symmetriaan vartalon oikean ja vasemman puolen välillä ja voi aiheuttaa voimakkaita lannerangan tai rintakehän käyristymiä.

”Newtonin painovoimalain mukaan voimme ennustaa, mihin puusta putoava omena laskeutuu, mutta emme voi samalla tavalla ennustaa, mihin puusta putoava lehti laskeutuu. Puun lehti putoaa samojen lakien mukaan, mutta sen tarkka laskeutumispaikka on arvaamaton, koska lehti on herkempi tuulelle. Tällainen arvaamattomuus määrittelee myös skolioosin kehittymisen ja etenemisen yksilön kohdalla.”
(Berdishevsky et al., 2016)

Skolioosiin voi vaikuttaa myös lantion asento (ks. jäljempänä). Jos lantio on vinossa, selkärangan ja vartalon lihasten on sopeuduttava ja reagoitava vakauden säilyttämiseksi. Kun pyörätuolin käyttäjän lihakset ovat heikentyneet tai hän on väsynyt, tämä voi lisätä istumisen epävakautta ja lisätä todennäköisyyttä, että hän alkaa nojata sivulle tai joutuu tukeutumaan käsiinsä säilyttääkseen tasapainonsa. Siksi meidän on varmistettava, että lantio on mahdollisimman symmetrinen (vaakatasossa/neutraali), jotta vartalon ja selkärangan toissijaiset epäsymmetriat voidaan poistaa istuessa.

Kuva 2 Tässä havainnollistan lantion passiivista (luotua) oikeanpuoleista kiertymää (oikea puoli alempana) lisäämällä lantion vasemmanpuoleisen istuinkyhmyn alle rakennetta: (VASEMMALLA) neutraali lantion asento, jossa lantio on neutraali frontaali-, sagittaali- ja horisontaalitasossa, (KESKELLÄ) lievä oikeanpuoleinen vinous, kun lantion vasemmanpuoleisen puolen alle on rakennettu 1,5 cm:n korote, (OIKEALLA) lisääntynyt oikeanpuoleinen lantion kiertymä, kun lantion vasemmanpuoleisen puolen alle on rakennettu 3 cm:n korote.

Kuva 3 Tässä näytän, miten samat muutokset kuin kuvassa 2 voivat vaikuttaa vartalon ja selkärangan linjaukseen: (VASEMMALLA) neutraali lantion asento, jossa lantio on neutraali frontaali-, sagittaali- ja horisontaalitasossa, (KESKELLÄ) lantion oikea kiertymä (alempana), joka alkaa tehdä vartalon kaaresta kuperan ja jonkin verran minimaalista vartalon kiertymistä vasemmalle, kun yritän säilyttää vakauden, (OIKEALLA) lisääntynyt lantion oikea kiertymä, joka on johtanut vartalon liioiteltuun oikeaan kuperaan kaareen, jonkin verran lantion kiertymistä oikealle ja vartalon kiertymistä vasemmalle, kun yritän säilyttää vakauden.

Kehomme sopeutuu luonnollisesti lantion epäsymmetriaan ja reagoi siihen. Kuvat 2 ja 3 ovat esimerkkejä siitä, miten kehoni reagoi lantion vinouden aiheuttamaan lisääntyneeseen epävakauteen. Vartalon sivutuen tyyppi riippuu vallitsevasta asennon epäsymmetriasta ja toiminnallisista tarpeista. Jos yrität kopioida yllä olevia asentoja, huomaat, kuinka vaivalloista istuminen on. Tämä voi aiheuttaa väsymystä, aiheuttaa kipua tai lisääntynyttä painetta painoa kantaville pinnoille, vähentää istumisen sietokykyä ja johtaa hankalaan asentoon aktiviteetteihin osallistuttaessa, kun keho yrittää olla kaatumatta. Pyörätuolin määrääjät pyrkivät optimoimaan lantion (ja muiden vartalosegmenttien) linjauksen ja vähentämään istumisesta aiheutuvaa rasitusta, jotta pyörätuolin käyttäjät pystyvät fyysisesti osallistumaan aktiviteetteihinsa ja toimimaan pyörätuolissa istuessaan.

Kun epäsymmetriaa esiintyy, vartalon sivutuet voivat auttaa vahvistamaan tukea:

 • vähentämällä sivulle kallistumisen vakavuutta tukemalla vartaloa (jos kyseessä on vähennettävä epäsymmetria) optimoimalla linjaus.
 • estämällä ei-toivotun liikkeen suunta sekundaarisen asentovirheen vähentämiseksi.
 • tarjoamalla lisätukea vartalolle painovoimaa vastaan istumisesta aiheutuvien rasitusten vähentämiseksi.

Olet ehkä kuullut lääkäreiden puhuvan kolmipistetuen käsitteestä, jolla viitataan yksinkertaisesti biomekaaniseen reagointiin C-kirjaimen muotoiseen käyrään, jossa tuet on sijoitettu estämään käyrän paheneminen entisestään. Kaari estetään sen päistä ja kärjestä. Voimaa käyttämällä C-muotoa voidaan pienentää. Tämän periaatteen mukaisesti käytämme sivutukia tukemaan ja/tai vähentämään selkärangan käyriä, jotta C-muoto ei vahvistuisi. Tätä havainnollistetaan alla olevassa kuvassa.

Kuva 4 Tässä esittelen, miten vartalon sivutukia voidaan käyttää tarjoamaan kolme hallintapistettä (punaiset nuolet) selkärangan vasemmalle suuntautuvaan kaarevuuteen vastaamiseksi. Tärkeintä on muistaa, että myös lantio on vakautettava. Sininen viiva osoittaa painovoimaviivan, joka on kehoon kohdistuva vakiovoima, joka painaa kehoa pystysuoraan alaspäin. Keltainen viiva osoittaa tyynyn tai istuinpinnan aiheuttaman reaktiivisen voiman. Meidän on tarkasteltava kappaleen massakeskipistettä – pistettä, johon kaikki voimat kohdistuvat ja joka on tasapainossa. Joillekin pyörätuolin käyttäjille tasapaino voi olla saavuttamattomissa, kun lihakset ja linjaus tekevät tasapainon ylläpitämisestä liian vaivalloista ilman taka- (selkä-) tai sivutukea (vartalon lateraalituet)

Kenelle vartalon lateraalituet voivat olla tarpeen?

Aktiivinen käyttäjä voi tarvita sivuttaistukea vartalon vakauttamiseksi ja suuntaamiseksi, kun hän itse kelaa pyörätuolia. Sivutukien on mahdollisesti oltava helposti irrotettavissa siirtojen helpottamiseksi (esimerkiksi kääntyvillä mekanismeilla), ja pyörätuolin käyttäjän on voitava liikkua helposti eteenpäin selkätuesta toiminnallisia aktiviteetteja varten ilman rajoituksia (esimerkiksi litteillä vartalon sivutukityynyillä, jotka eivät kaarru vartalon ympärille). Tukeutuja, eli henkilö, joka tarvitsee käden (käsien) tukemista istumatasapainon ylläpitämiseksi, voi tarvita sivutukia vakauden takaamiseksi ja vahvistettua tukea lihasheikkouden, skolioosin tai vartalon kiertoliikkeen vuoksi, jotta hän voi käyttää kättään (käsiään) toiminnassaan. Tukityynyjen voi olla tarpeen olla kaarevia, jotta ne jakavat paremmin painetta ja mukautuvat paremmin vartalon ääriviivoihin. Jotkut pyörätuolin käyttäjät eivät pysty käyttämään käsivarsiaan itsensä tukemiseen. He tarvitsisivat sivutukia edellä esitetyistä syistä ja sen varmistamiseksi, että keho on riittävästi tuettu painovoimaa vastaan, jotta he voivat istua kaatumatta. Tukityynyjen ja -laitteiden on ehkä pystyttävä reagoimaan monimutkaisempiin asentoihin vartaloa vasten vakauden ja mukavuuden takaamiseksi.

Mitä on otettava huomioon vartalon lateraalitukia valittaessa?

Vartalon sivutukeen kohdistuva paino/voima on otettava huomioon, sillä se voi vaikuttaa pehmusteiden ja vartalon sivutuen tyynyn koon valintaan.

 • Lisääntynyt paino tai nojautuminen vartalotukiin vaatii pinta-alaltaan suuremman vartalotukityynyn.
 • Vartalotuen kanssa kosketuksissa oleva alue voi vaatia muotoiltua tukipehmustetta paineen jakamiseksi ja optimaalisen kosketuksen varmistamiseksi vartaloon.
 • Vartalot, joissa on luisia kohoumia (kuten ulkonevat kylkiluut), saattavat tarvita vartalotyynyjä, joilla on paremmat paineenalennus- ja muotoiluominaisuudet.

Vartalon sivutukeen kohdistuvan voiman suunta on otettava huomioon.

 • Vartalot, joissa on jyrkkiä kuperia tai koveria sivukäyriä (kuten skolioosissa), saattavat tarvita tukityynyjä, jotka pystyvät vastaamaan kulmikkaisiin ääriviivoihin ja tarjoamaan monisuuntaista tukea.
 • Jos vartalo kallistuu sivulle ja laskeutuu painovoiman vaikutuksesta, vartalon sivutuen on vastattava tähän tarjoamalla sivuttaista ja ylöspäin suuntautuvaa tukea.
 • Jos lantio siirtyy sivusuunnassa ja ylöspäin vinouden tai skolioosin vuoksi, vartalon tuen on ehkä vastattava estämällä lantion siirtyminen pidemmälle.
 • Jos epäsymmetria johtaa vartalon kallistumiseen sivuttain, vartalon tuen on tuettava vartaloa sivuttain, jotta tämä ”kaatuminen” estyy

Koska vartalon muodot ovat yksilöllisiä, vartalotukityynyjen on pystyttävä vastaamaan kunkin henkilön tarpeisiin. Siksi niitä on monenlaisia: pienistä suuriin, kapeista leveisiin ja kaarevista litteisiin. On ratkaisevaa, missä tukipehmuste kohtaa vartalon – valittu laitteisto on yhtä tärkeä kuin pehmusteen valinta, ja siinä on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • Etäisyys takakuoresta.
 • Sijoitus takakuoren sisä- tai ulkopuolelle (esim. leveyden säätö).
 • Korkeus istuimesta ja etäisyys kainaloalueesta – jos vartalon sivutuki on sijoitettu kainalopoimuun, se voi aiheuttaa painevammoja ja hermojen puristumista, joten asiassa on oltava varovainen.

Mitä vartalon sivutukia Spex tarjoaa?


Kiinteä

Axial Swing-Away

Vakiomallinen Swing-Away

Pikalukollinen

Kuva 5 Esimerkkejä Spex-laitteistosta vartalon sivutukityynyjä varten.

Kuva 6 Esimerkkejä Spex-laitteista, joilla varmistetaan, että sivutukityyny yltää pyörätuolin käyttäjän vartaloon oikeassa asennossa. Näihin kuuluvat suorat, epäsymmetriset, keppikiinnitteiset, pidennetyt ja vahvistetut vaihtoehdot käyttäjien erityistarpeisiin.

Kuva 7 Esimerkkejä Spex-tyynyjen koosta ja Spex-laitteiston ja -tyynyjen yhdistelmissä mahdollisista säädöistä.

Kuva 8 Esimerkki siitä, miten Spexin kääntyvät sivutuet voivat tarjota posterioris-lateraalisen tai lateraalis-anteriorisen tuen vartalon ainutlaatuisen epäsymmetrian ja muotoilun mukaisesti (vasemmalla ja keskellä) ja miten aksiaalisen tekniikan ansiosta tyynyjä voidaan kääntää ylös- tai alaspäin pyörätuolin käyttäjän vartalon sivukulmien tukemiseksi (oikealla).

Kuva 9 Esimerkki Spexin modulaarisista vartalon sivutuista pyörätuolin käyttäjälle, jolla on vaikea skolioosi. Näihin kuuluvat: uudet kaksikulmaiset vartalon sivutuet, kapea muotoiltu sivutuki, aksiaalinen laitteisto ja kyky tarjota useita hallinta- ja tukipisteitä vartalolle, lantion ja reisien sivuttaisten aksiaalisten lantio-/ reisitukien ja pään tuen lisäksi.

Spexin modulaarisia lateraalisia vartalon tukia ja tyynyjä voidaan yhdistellä ja sovittaa yhteen kliinisen tarpeen mukaan, olipa kyse sitten yhdestä tai useammasta yksittäisen käyttäjän tarvitsemasta tuesta.

Lähteet
• Ágústsson, A., Sveinsson, Þ., & Rodby-Bousquet, E. (2017). The effect of asymmetrical limited hip flexion on seating posture, scoliosis and windswept hip distortion. Research in Developmental Disabilities, 71, 18–23. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.09.019
• Berdishevsky, H., Lebel, V. A., Bettany-Saltikov, J., Rigo, M., Lebel, A., Hennes, A., Romano, M., Białek, M., M’hango, A., Betts, T., de Mauroy, J. C., & Durmala, J. (2016). Physiotherapy scoliosis-specific exercises – a comprehensive review of seven major schools. Scoliosis and Spinal Disorders, 11(1), 20. https://doi.org/10.1186/s13013-016-0076-9
• Costigan, F. A., & Light, J. (2011). Functional Seating for School-Age Children With Cerebral Palsy: An Evidence-Based Tutorial. Language Speech and Hearing Services in Schools, 42(2), 223. https://doi.org/10.1044/0161-1461(2010/10-0001)
• Johnson, S. (2019, August 2). Everything You Need to Know About Scoliosis. Healthline. https://www.healthline.com/health/scoliosis
• Konieczny, M. R., Senyurt, H., & Krauspe, R. (2013). Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis. Journal of Children’s Orthopaedics, 7(1), 3–9. https://doi.org/10.1007/s11832-012-0457-4
• Lange, M. L., & Minkel, J. L. (2018). Seating and Wheeled Mobility: A clinical resource guide. Slack Incorporated.
• Miller, F. (2018). Early-Onset Scoliosis in Cerebral Palsy. In F. Miller, S. Bachrach, N. Lennon, & M. O’Neil (Eds.), Cerebral Palsy (pp. 1–14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50592-3_117-1
• Park, W. M., Wang, S., Kim, Y. H., Wood, K. B., Sim, J. A., & Li, G. (2012). Effect of the Intra-Abdominal Pressure and the Center of Segmental Body Mass on the Lumbar Spine Mechanics – A Computational Parametric Study. Journal of Biomechanical Engineering, 134(1), 11009-NaN. https://doi.org/10.1115/1.4005541
• Stokes, I. A. F., Gardner-Morse, M. G., & Henry, S. M. (2010). Intra-abdominal pressure and abdominal wall muscular function: Spinal unloading mechanism. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 25(9), 859–866. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2010.06.018
• Waugh, K., & Crane, B. (2013). A clinical application guide to standardized wheelchair seating measure of the body and seating support surfaces. (Revised). Assistive Technology Partners. https://pva-cdnendpoint.azureedge.net/prod/libraries/media/pva/library/publications/lib_waugh-guide-to-seating-v2-measures-revised-ed-compressed.pdf
• Weinstein, S. L., Dolan, L. A., Wright, J. G., & Dobbs, M. B. (2013). Effects of Bracing in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. New England Journal of Medicine, 369(16), 1512–1521. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1307337
• Weppner, J. L., & Alfano, A. P. (2019). 6—Principles and Components of Spinal Orthoses. In J. B. Webster & D. P. Murphy (Eds.), Atlas of Orthoses and Assistive Devices (Fifth Edition) (pp. 69-89.e2). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-48323-0.00006-8